अवरुद्ध सिद्धबाबा सडक एकतर्फी सञ्चालन
रामपुर (पाल्पा), असोज १८