प्रहरीद्वारा दशैँ तिहार सुरक्षा योजना सार्वजनिक
भक्तपुर, भदौ २९