विश्वकै बुढी पाण्डा बासीको मृत्यु
काठमाडौं, भदौ २९