सात वटै प्रदेशमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलिने
काठमाडौं, भदौ २६