चिनी उद्योगबाट ६ मेगावाट विद्युत् खरिद गरिने
रमेश लम्साल काठमाडौँ, भदौ २६