विराटनगर महानगरको बजेट तीन अर्बभन्दा बढी
विराटनगर, भदौ २५