पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने
काठमाडौँ, भदौ २०