मिस नेपाल सदिच्छा पढाइमा एआइटी टप
मनोज सत्याल काठमाडौं, भदौ १९