चक्रपथ वरपर सञ्चालन भएका घरटहरा हटाउने कार्य शुरु
काठमाडौँ, भदौ १७