बौद्ध अघौँ सदनमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरिने
पोखरा, भदौ १७