दाङका थारु समुदायमा अट्वारीको रौनक
नारायण खड्का दाङ, भदौ ११