म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश औषधि पसल अवैध
बेनी (म्याग्दी), भदौ ८