ज्याला बढाउन माग गर्दै सिलाई कालिगढ आन्दोलित
नारायण खड्का दाङ, साउन १८