राप्तीका  एक सय ८२ सहकारी निष्क्रियको सूचीमा
नारायण खड्का दाङ, साउन ११