'राम्रो ज्याकेट-चश्मा लाउनेलाई सम्मान, नहुनेलाई भित्र छिर्नै नदिने'
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार ३०