असारमा गाइने रोपाइँ गीतले के भन्छ?
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार १५