'बिहे त गरेँ, तर मलाई केटीप्रति आकर्षण थिएन'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, , फागुन २५