मास्क उत्पादन गर्न चीनले छ दिनभित्र फ्याक्ट्री बनाउने
एजेन्सी बेइजिङ, फागुन ५