‘टाइफाइड खोप परीक्षणमा नेपालीलाई गिनीपिग बनाइएको होइन’ खोप परीक्षण ८१ प्रतिशत सफल
प्रेम ढकाल काठमाडौं, मंसिर १९