इन्द्रकी आमाले बाचा पूरा गरिन्, काठमाडौंमा कुहिरो
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ २९