बढी भएको २०० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइयो
रमेश लम्साल काठमाडौं, असार ३१