'राजकुमारी डायनाका दुईटा मुटु थिए, एउटा आफ्नै लागि, अर्को हाम्रा लागि'
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, असार २५