यसरी खुल्दैछ खण्डहर बनेको तातोपानी नाका
रमेश लम्साल तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक),  जेठ १२