विनाशलीला जारी छ- पूर्णचण्डी पोखरीमा मौलिकता मासिने गरी धमाधम ढलान
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख २५