डेढ घन्टामा पृथ्वीको चक्कर काट्ने नेपाली स्याटेलाइट
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, वैशाख ३