किराँत राजालाई हराएपछि लिच्छविहरूले चलाएको 'राजनीतिक जात्रा'
सबिना श्रेष्ठ भक्तपुर, चैत २८