काठमाडौंमा २२ थरीका सर्प, राष्ट्रपतिको स्वागतमा देखिएको धामन
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, चैत ३