गोलभेंडा खेती गरेर भाइलाई डाक्टर बनाउने गीताको सपना
खिलानाथ ढकाल भक्तपुर, भदौ ३०