पाटनका मन्दिर टल्काउँदै विदेशी हात
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ २५