भक्तपुरको सापारु अर्थात् गाईजात्रा
ओम धौभडेल भक्तपुर, भदौ ११