ढुंगाका घर देखिनै छाडे बारपाकमा
शान्ति तामाङ बारपाक (गोरखा), वैशाख १९