मनाङेलाई खोज्न गएको प्रहरीले मोबाइल मात्र भेट्टायो 
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, चैत ४