जमिन छुनुअघि नै जहाज थर्रर हल्लिएको थियो
सनम शाक्य काठमाडौं, फागुन २८