हुचिल बिक्री गर्ने पक्राउ
सेतोपाटी काठमाडौं, पुस २४