१४ वर्षका ६ दलित बालिका तीन दिनदेखि बेपत्ता
नारायण खड्का दाङ, पुस ११