सेतो गुम्बा उकालोमा विद्युतीय स्कुटरलाई कस्तो परीक्षा?
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, मंसिर १४