काठमाडौं बनाउने भनेकै साइकल सहर
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, मंसिर १