सांसदका दु:ख- साथीहरूले १० हजारको भात खाए, ८० हजारको 'खाजा' 
मनोज सत्याल काठमाडौं, असोज २४