आचारसंहिता संकटकालको शैलीमा आयोः मन्त्री बलायर
डोटी, भदौ १७