निर्वाचनमा सेना परिचालनको स्वीकृति
काठमाडौँ, भदौ ८