नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदार बन्ने जापानको इच्छा
काठमाडौँ, साउन २७