लुम्बिनी प्रादेशिक र रोल्पा अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त
भगवती पाण्डे बुटवल, माघ ६