दाजु-बहिनी नै सचिव, परिवारका सबै सरकारी सेवामा
सन्जिब बगाले काठमाडौं, फागुन ३०