पेन्सन पाएका र बिदा बसेका शिक्षकलाई पनि तलबभत्ता
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, चैत ३०