आईजीपी सर्वेन्द्रको पहिलो ब्रिफिङ- प्रहरी खुद्रा पसल होइन, ग्राहक कुरेर बस्ने
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, चैत २९