गृहमन्त्री बादलको गुनासो-सत्य कुरा बाहिर ल्याउँदा मलाई उडाए
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं,  चैत २९