सरकारको आलोचना गर्न विपक्षीसँग कुनै एजेण्डा छैन -विष्णु पौडेल
भगवती पाण्डे बुटवल, चैत २४