भर्ना भएकै दिन पाउँछन् विद्यार्थीले किताब
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, चैत २३