शिक्षकको परीक्षा नगर्न विद्यार्थीको चक्काजाम
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, चैत १६