स्वेच्छिक अवकाशमा मन्त्री–कर्मचारी जुहारी
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, चैत ६